CloudBest to firma zarządzająca międzynarodowymi projektami z zakresu wielu branż, w tym FinTech. Nasze wyspecjalizowane zespoły zapewniają swoim klientom wsparcie w takich obszarach jak tworzenie oprogramowania, publikowanie treści, obsługa klienta, marketing, motoryzacja i rozwój biznesu.

 

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowych strukturach jako:

Koordynator ds. kadr [rekrutacja prowadzona online]
Warszawa
Jeśli jesteś osobą która:
 • Jest znużona monotonią i powtarzalnością w obecnym życiu i chciałaby coś zmienić;
 • Jest proaktywna, szuka niesztampowych rozwiązań i lubi tworzyć nowe rzeczy;
 • Lubi młode, nowoczesne środowisko pracy o kulturze start-upowej;
 • Jest nastawiona na pracę zespołową i lubi pracę w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
a Twój profil zawodowy jest bliski poniższym umiejętnościom,
 • Minimum 5- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie i umiejętność pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach;
 • Mile widziane doświadczenie pracy w organizacji start-upowej;
 • Wykształcenie wyższe na kierunkach finansowo - ekonomicznych;
 • Bardzo dobra znajomość  języka angielskim w mowie i piśmie, preferowany poziom C1;
 • Zaawansowana znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Znajomość przepisów RODO;
 • Bardzo dobra znajomość programu Ms Excel;
 • Dobrze rozwinięte zdolności analityczne;
 • Wybitne zdolności organizacyjne;
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, umiejętność współpracy z osobami z różnych szczebli organizacji;
 • Dokładność, terminowość, systematyczność;
 • Dyskrecja;
 • Umiejętność skutecznego działania pod presją czasu.
to właśnie Ciebie szukamy!

Dołącz do naszego zespołu i daj sobie szansę na:
 • Rozwój osobisty i zdobycie doświadczenia w prężnie rozwijającej się firmie w międzynarodowym środowisku;
 • Pracę z zespołem entuzjastów, który z sukcesem tworzy firmę w najszybciej rozwijającej się branży blockchain;
 • Świetną atmosferę oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia przy start-upowej kulturze organizacyjnej;
 • Pracę w nowoczesnym, atrakcyjnym biurowcu przy ul. Wioślarskiej 8;
 • Prywatną opiekę medyczną oraz dofinansowanie do karty multisport;
 • Wyjazdy integracyjne oraz imprezy firmowe;
 • Celebrowanie Twoich urodzin;
 • Świeżo wyciskany sok 100%;
 • Masaże w miejscu pracy;
 • Naukę języka w miejscu pracy;
 • Elastyczne godziny pracy.
Wyzwania dla Ciebie:
 • Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi kadrowej i płacowej pracowników;
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników;
 • Sporządzanie stosownej dokumentacji przy zatrudnianiu pracowników (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna);
 • Prowadzenie ewidencji zatrudniania cudzoziemców;
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich;
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, PFRON;
 • Kontrola nad terminowością przeprowadzanych badań lekarskich, szkoleń BHP oraz innych dokumentów pracowników;
 • Przygotowywanie świadectw pracy i innych wymaganych dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy;
 • Wystawianie dokumentów płacowych i kadrowych zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników;
 • Współpraca ze wszystkimi działami firmy w zakresie monitorowania czasu pracy, absencji, zatrudnienia, wypowiedzeń, zmian umów o pracę;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: US, GUS, ZUS, PUP;
 • Tworzenie procedur w obszarze kadrowo-płacowym i nadzór nad ich przestrzeganiem;
 • Sporządzanie okresowych raportów, sprawozdań  na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, w  tym dotyczących czasu pracy;
 • Monitorowanie zmian i dokonywanie interpretacji przepisów Kodeksu Pracy oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • Wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu spraw związanych z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, prawem podatkowym, przepisami płacowymi, świadczeniami ubezpieczeń społecznych;
 • Inicjowanie usprawnień i wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze twardego HR.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: aga@minebest.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 latod przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawodo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

APLIKUJ TERAZ