poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Kontroler w Wydziale Kontroli
Miejsce pracy: Warszawa

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a za:

 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i czynności sprawdzających zgodnie z zakresem tematycznym i czasowym,
 • Koordynowanie kontroli prowadzonych przez upoważnione zespoły kontrolne w PKP S.A. oraz spółkach Grupy PKP,
 • Ustalanie i ocenę stanu faktycznego badanego obszaru, formułowanie wniosków i poleceń,
 • Sporządzanie raportów z kontroli wewnętrznych i czynności sprawdzających,
 • Monitorowanie realizacji poleceń pokontrolnych.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego (preferowane magisterskie),
 • Wysokich zdolności analitycznych,
 • Znajomości zagadnień związanych z realizacją kontroli wewnętrznych,
 • Gotowości i otwartości na poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w zakresie kontroli wewnętrznej,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • Dokładności i skrupulatności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych niezbędnych do terminowej
  i adekwatnej realizacji powierzonych zadań.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Umowę o pracę na czas określony (zastępstwo),
 • Wdrożenie do pracy, które umożliwi Ci samodzielność,
 • Dobrą lokalizację miejsca pracy - siedziba Spółki tuż przy Dworcu Zachodnim,
 • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami,
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • Dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ