PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa

Rejon Energetyczny Legionowo/Wydział Usług Dystrybucyjnych
poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku:

Kontroler poboru energii elektrycznej
Miejsce pracy: Legionowo
Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:
 • odczyt wskazań liczników energii elektrycznej,
 • zachowanie terminowości odczytów w cyklach odczytowych,
 • sprawdzanie zgodności danych ewidencyjnych i adresowych oraz dokumentowanie stwierdzonych rozbieżności,
 • zgłaszanie przypadków: złego stanu instalacji, podejrzenia nielegalnego poboru, stwierdzonych usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego za pomocą istniejących systemów akwizycji danych pomiarowych,
 • przypisywanie odbiorców do stacji SN/nN oraz obwodu z którego jest zasilony,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego do celów służbowych zgodnie z obowiązującymi w Oddziale przepisami.
Profil kandydata:
 • wykształcenie średnie,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej,
 • wskazane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji do 1kV,
 • dyspozycyjność,
 • samodyscyplina i samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność rzeczowego przeprowadzenia rozmowy z klientem/odbiorcą,
 • prawo jazdy kat. B,
 • samochód prywatny do realizacji zadań służbowych.
Ze swojej strony gwarantujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • szansę rozwoju zawodowego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy.
APLIKUJ TERAZ