Kontroler Finansowy – Finansowy Partner Biznesu dla Rynku Biznesowego
Warszawa
Oczekiwania

Szukamy osób, które:

 • Masz minimum 4 letnie doświadczenie w pracy związanej z analiza finansową lub biznesową
 • Posiadasz wykształcenie wyższe w obszarze finansów
 • Swobodnie posługujesz się językiem angielskim
 • Lubisz analizować i wyciągać wnioski oraz wskazywać obszary do poprawy efektywności
 • Umiesz budować dobre i trwałe relacje ze współpracownikami
 • Jesteś osobą samodzielną i komunikatywną
 • Lubisz działać proaktywnie i przejawiać inicjatywę
 • Szukasz usprawnień i uproszczeń
 • Działasz systematycznie i zwracasz uwagę na szczegóły
 • Ważna jest dla Ciebie dobra atmosfera w zespole oraz możliwość dzielenia się wiedzą

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie na stanowisku Kontrolera obszaru biznesowego
 • Znajomość branży telekomunikacyjnej i IT
 • Znajomość Rachunkowości Zarządczej
 • Znajomość aplikacji analitycznych Power Bi lub Tableau
Zespół
Twoja rola
 • Raportowanie wyników finansowych oraz omawianie ich z partnerami biznesowymi
 • Przygotowywanie modeli finansowych (przychodowych i kosztowych) i rekomendacji dla obszarów biznesowych
 • Przygotowywanie budżetu i prognoz finansowych we współpracy z partnerami biznesowymi
 • Tworzenie analiz wyników oraz rekomendacje dla KPI projektowych wraz z raportowaniem benefitów finansowych dla projektów o istotnym znaczeniu dla Orange Polska
 • Opiniowanie ofert i nadzór w tworzeniu business casów dla kluczowych klientów biznesowych Orange Polska
 • Nadzorowanie prawidłowego zamknięcia okresu sprawozdawczego i kontrola wyniku finansowego
 • przygotowywanie analiz powdrożeniowych projektów oraz planów działań naprawczych
 • Inicjowanie, opracowywanie oraz opiniowanie zmian w standardach, procesach i procedurach z wpływem na finanse Orange Polska
 • Organizowanie i koordynowanie prac zespołów projektowych lub zadaniowych
Aplikuj
Od lat znajdujemy się w pierwszej dziesiątce najlepszych pracodawców na świecie. Dostarczamy nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne, które wpływają na poprawę jakości życia milionów ludzi. Dołączając do Orange masz pewność, że Twoja praca ma znaczenie, a Twoje zaangażowanie zostanie wynagrodzone.

W procesie rekrutacji do Orange wszyscy kandydaci mają równe szanse niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia, wyznania, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.
APLIKUJ TERAZ