IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Konsultant SAS

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1322] A


Zadania:
 • samodzielne opracowywanie rozwiązań, rozwiązywanie problemów, tworzenie dokumentacji i transfer wiedzy
 • dostosowywania oprogramowania SAS
 • pisanie, prototypowanie, testowanie, wdrażanie, dokumentowanie, przeprowadzanie integracji i utrzymywanie aplikacji przy użyciu oprogramowania SAS
 • praca z dużymi zbiorami danych, przygotowywanie raportów, dashboardów, procesów ETL, prace są w pełni koordynowane (planowane, zlecane, uzgadniane) przez PM po stronie Klienta
 • obecnie praca zdalna, full time
Wymagania:
 • praktyczna znajomość SAS DI
 • przetwarzanie w SAS Viya, migracja
 • LFS, harmonogramowanie i zarządzanie zadaniami wsadowymi
 • praktyczna znajomość użycia SAS API w aplikacjach webowych
 • powyżej 3 lat doświadczenia z technologiami SAS
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od zakończenia studiów I stopnia)
 • dobra znajomość angielskiego do codziennej komunikacji, minimum CEFR B level
 • zdolność samodzielnego opracowywania rozwiązań, rozwiązywania problemów, tworzenia dokumentacji i transferu wiedzy
 • zdolność do dostosowywania oprogramowania SAS oraz do pisania, prototypowania, testowania, wdrażania, dokumentowania, przeprowadzania integracji i utrzymywania aplikacji przy użyciu oprogramowania SAS.
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia
 • zaświadczenie o niekaralności; wymagany poziom -EU restricted (ABW)
 • posiadanie lub gotowość do zrobienia certyfikatu SAS (np. SAS Base albo VBA)

 

 Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ