Podejmij wyzwanie

Konserwator Mechanik
(Warszawa)
CEL PRACY
 • utrzymanie budynków w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości
 • prowadzenie konserwacji bieżącej, planowej i prewencyjnej instalacji i systemów wodnych, parowych, gazów technicznych, klimatyzacji, wentylacji, odpylania, próżni, sprężonego powietrza, grzewczych, chłodu oraz innych systemów i instalacji energetycznych w zakresie mechaniki
 • zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu systemów i instalacji niezbędnych do funkcjonowania zakładu pracy
 • zabezpieczenie ruchu zakładu poprzez uczestnictwo w dyżurach służb technicznych
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach technicznych
 • wsparcie w procesach gospodarki odpadami
 • współpraca z zewnętrznymi serwisami
OCZEKUJEMY
 • wykształcenia minimum zawodowego (profil mechaniczny, elektro-mechaniczny lub pokrewny)
 • zmysłu technicznego
 • zaangażowania w powierzone obowiązki i otwartości na naukę
 • dyspozycyjności i gotowości do pracy w systemie 2-zmianowym oraz do pełnienia w weekendy tzw. dyżurów zabezpieczających
 • umiejętności obsługi narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pracach technicznych
 • mile widziane doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji  grupy 1, 2 i 3 (SEP)
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ