DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Kierownik zespołu wsparcia projektów infrastruktury it
na czas określony

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
 • Profesjonalne szkolenia - bo liczy się Twój rozwój.

Na co dzień w naszym zespole:

 • koordynujesz prace Zespołu wspierającego realizację projektów z zakresu infrastruktury IT,
 • przypisujesz zadania wraz z ich priorytetyzacją oraz rozwijasz kompetencje zawodowe członków Zespołu Wsparcia Projektów Infrastruktury IT,
 • opracowujesz analizy i raporty dotyczące realizacji projektów IT,
 • inicjujesz oraz monitorujesz postępy prac projektowych z zakresu Infrastruktury IT, w projektach realizowanych przez jednostki Banku,
 • koordynujesz prowadzenie powierzonych projektów z zakresu Infrastruktury IT w tym:
  • sporządzasz harmonogramy zadań, rejestry ryzyk, wnioski projektowe, raporty z postępu prac w projektach,
  • nadzorujesz budżety prowadzonych projektów,
  • nadzorujesz terminowy przebieg prac w projektach,
 • wspierasz projekty IT prowadzone przez inne jednostki Banku poprzez kierowanie lub nadzorowanie zadań związanych z Infrastrukturą IT,
 • koordynujesz działania dotyczące przygotowania wdrożeń pakietów zmian w Systemach Informatycznych Banku,
 • wspierasz merytorycznie jednostki Banku w Pionie, w realizacji projektów z zakresu IT,
 • odpowiadasz i pełnisz nadzór nad zapewnieniem jakości realizacji projektów IT.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami IT,
 • masz wiedzę z obszaru infrastruktury IT,
 • znasz metody i techniki zarządzania projektami poświadczone certyfikatami np. AgilePM; Practitioner, Prince 2 Pratictioner, PMP, PMI-ACP,
 • wykazujesz wysoką samodzielność, umiejętności pracy w zespole, a także orientację na realizację zadań, terminowość, otwartość na zmiany,
 • posiadasz wysokie kompetencje managerskie, w tym umiejętność inspirowania członków zespołów projektowych i realizowania powierzonych im zadań,
 • posiadasz umiejętności prowadzenia negocjacji i uzgodnień oraz koordynowania prac zespołów interpersonalnych,
 • znasz język angielski na poziomie komunikatywny,
 • masz wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ