Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydata / kandydatki na stanowisko:


Kierownik Wydziału Nadzoru nad Majątkiem (k/m)

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: DC/WN/KW/05/23

Podstawowy zakres obowiązków:
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem składnikami majątku poprzez: wykonywanie spisów kontrolnych, weryfikacją poprawności oznakowania majątku, aktualizację procedur i instrukcji
 • weryfikowanie rozliczeń alokacji nakładów na składniki majątku na etapie przekazywania nakładów inwestycyjnych na majątek
 • opracowanie planu likwidacji
 • sporządzanie raportów i analiz, definiowanie rekomendacji z obszaru gospodarowania majątkiem
 • nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem likwidacji składników majątku
 • kształtowanie polityki i zasad inwentaryzacji
 • planowanie, nadzór na wdrożeniem oraz rozwijanie narzędzi informatycznych wspierających gospodarowanie majątkiem oraz wspierających inwentaryzację
 • pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
 • opracowanie wieloletnich planów inwentaryzacji, sporządzanie na ich podstawie rocznych planów i szczegółowych harmonogramów, dokumentacji niezbędnej do powołania zespołów spisowych, przegląd pól spisowych przed inwentaryzacją, szkolenie stanów osobowych uczestniczących w inwentaryzacji
 • opracowanie wzorów dokumentacji związanej z czynnościami inwentaryzacyjnymi
 • nadzór nad pracami komisji inwentaryzacyjnej i kontrolowanie prawidłowości inwentaryzacji
 • nadzór nad przeprowadzaniem wyrywkowych kontroli prac zespołów spisowych, w czasie trwania inwentaryzacji pod względem prawidłowości i kompletności spisu
 • udzielanie czynnej pomocy i nadzorowanie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie stawiania prawidłowych wniosków dotyczących ilościowych i wartościowych różnic inwentaryzacyjnych
 • przygotowanie jako Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej „Protokołu z inwentaryzacji”
 • wypracowanie i wdrożenie rozwiązań umożliwiających przejście na inwentaryzację ciągłą.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
 • minimum 6-letni staż pracy (w tym min. 2 lata doświadczenia w pracy o podobnym charakterze, lub pełnienie funkcji Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej)
 • znajomość Ustawy o rachunkowości
 • znajomość zagadnień związanych z inwentaryzacją
 • znajomość systemu SA
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz zespołu
 • znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel)
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, odpowiedzialność i rzetelność.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje i zapewniające rozwój zawodowy
 • pakiet benefitów pozapłacowych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta multisport, dodatkowe świadczenia w ramach ZFŚS
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka - 14 sierpnia
APLIKUJ TERAZ