AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

 

Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Wydziału Koordynacji Technicznej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opis stanowiska

Nadzorowanie realizacji zadań przyporządkowanych Wydziałowi Koordynacji Technicznej, w szczególności:

 • Kierowanie pracą i koordynowanie działań osób zatrudnionych na podległych stanowiskach.
 • Koordynowanie i realizacja w trybie przetargowym zamówień usług lub dostaw na potrzeby Oddziałów Terenowych i Spółki.
 • Współdziałanie z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Spółki i stała wymiana informacji w celu usprawnienia wykonywania pracy; dokonywanie niezbędnych uzgodnień przy prowadzeniu spraw wspólnych.
 • Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji technicznej budynków i obiektów budowlanych,
 • Nadzorowanie przeprowadzania przez OT przeglądów technicznych obiektów budowalnych zgodnie z Prawem budowlanym oraz przeglądów doraźnych wynikających z bieżącej eksploatacji i innych przepisów prawa.
 • Koordynacja procesu ofertowania.
 • Planowanie, wdrażanie, utrzymanie oraz optymalizacja i kontrolowanie mechanizmów/procedur związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 • Sporządzanie informacji zarządczej (sprawozdania, raporty, zestawienia) o zarządzanym zasobie.
 • Definiowanie bazy niezbędnych danych gromadzonych w systemach informatycznych w zakresie najmu nieruchomości, nadzór nad poprawnością procesów gromadzenia i aktualizacji.
 • Nadzór nad przygotowaniem i realizacją planów finansowych w Oddziałach Terenowych w zakresie właściwości.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym minimum 2 letnie,
 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę,
 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem – mile widziana (rekompensowane finansowo przez pracodawcę),
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
 • umiejętność kierowania zespołem, systematyczność, dokładność, samodzielność, inicjatywa własna, odpowiedzialność.
Oferujemy
 • pracę w stabilnej firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • szkolenia zawodowe,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • finansowanie opłat za składki członkowskie za przynależność do izby inżynierów,
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • pakiet socjalny.