Kierownik Sekcji Koordynacji Produkcji Warsztatowej
Misją LOTAMS jest oferowanie usług najwyższej jakości poprzez wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z najwyższymi standardami, by zapewnić niezawodność operacji lotniczych i bezpieczeństwo pasażerom.
Nr ref.: TWWK/03/2024
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe mile widziane w zakresie lotnictwa
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego min. B2
 • Posiadanie ogólnej wiedzy technicznej, mile widziane doświadczenia w organizacji Part-145
 • Samodzielność oraz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Zdolność myślenia strategicznego z silnymi umiejętnościami interpersonalnymi oraz komunikacyjnymi
 • Doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność budowania relacji
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
Zadania:
 • Nadzorowanie i organizowanie pracy w podległym obszarze
 • Dbanie o posiadanie stosownych uprawnień pracowników sekcji
 • Nadzór nad opracowywaniem dokumentacji związanej z uruchamianiem obsługi nowych komponentów lotniczych i nie lotniczych
 • Realizacji założeń budżetu zlecenia, realizacja harmonogramu prac, raportowane postępu prac, inspekcji oraz audytów wewnętrznych
 • Raportowanie oraz zapewnienie raportowania przez przydzielony personel niezgodności stwierdzonych w procesach obsługi warsztatowej, wdrażanie postępowania zapobiegawczego dla powyższego
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRK, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 225 470 099,40 zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.
APLIKUJ TERAZ