Kierownik robót elektrycznych
Twój zakres obowiązków
 • nadzór nad robotami elektrycznymi;
 • optymalizacja istniejących rozwiązań, rozwiązywanie kolizji , prowadzenie uzgodnień technicznych;
 • nadzór, koordynacja i organizacja prac podwykonawców;
 • opracowywanie dokumentów związanych z prowadzoną budową, w tym kart zatwierdzenia i zamówień materiałowych;
 • nadzór nad usuwaniem wad i usterek;
 • przygotowanie harmonogramów, oraz nadzór nad terminową i jakościową realizacji robót.
Nasze wymagania
 • wykształcenie wyższe techniczne elektryczne lub elektrotechniczne;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 • doświadczenie - min. 2 lata (doświadczenie w budownictwie kubaturowym lub infrastrukturalnym;
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność zarządzanie czasem pracy podległych pracowników;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz analizy zaprojektowanych rozwiązań;
 • znajomość środowiska MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word oraz programów z grupy CAD;
 • prawo jazdy kategorii B.
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie – umowa o prace lub umowa B2B;
 • wszelkie potrzebne narzędzia pracy;
 • wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia;
 • komfortowe warunki pracy w biurze budowy;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • ubezpieczenie na życie.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ