IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Kierownik projektu do wdrożenia modułów HCM Oracle

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: 1486 [N]


Zadania:
 • Odpowiedzialność za projekt i koordynacja prac zespołu na każdym etapie jego realizacji
 • Współpraca, budowanie relacji i zarządzanie komunikacją z interesariuszami projektu
 • Współpraca z przedstawicielami biznesu, analitykami i architektami na etapie analizy potrzeb i wstępnej koncepcji rozwiązania
 • Planowanie projektu, dekompozycja zakresu na zadania
 • Skuteczne zarządzanie budżetem, zakresem i harmonogramem we współpracy z interesariuszami
 • Zarządzanie ryzykami i zmianami
 • Zarządzanie testami
 • Zapewnienie jakości wyników dostarczanych w etapach/przyrostach projektu
 • Dokumentowanie i raportowanie bieżącego stanu realizacji projektu
 • Zarządzanie dostawcami rozwiązań IT w projekcie
 • Rozliczanie i ocena projektu
 • Budowanie relacji z klientem wewnętrznym oraz partnerami/dostawcami usług IT
Wymagania:
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli Product Ownera lub Product Managera w obszarze wdrożeń rozwiązań informatycznych dla HR (tj. ewidencja czasu pracy, systemy premiowe, zarządzanie talentami i sukcesją, samoobsługa pracownika i menadżerów, zarządzanie szkoleniami, ocena pracowników, procesy rekrutacji i onboardingu pracowników)
 • Doświadczenie w stosowaniu metodyk zarządzania projektami
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętności prezentacyjne i organizacyjne umożliwiające zapewnienie rzetelnej komunikacji do zróżnicowanych grup odbiorców
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację biznesową.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami lub kurs/certyfikat z zakresu zarządzania projektami
 • Znajomość rozwiązania HCM Oracle
 • Gotowość do pracy w trybie stacjonarnym w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Umiejętność prowadzenia analiz biznesowych
Oferujemy:
 • Pracę przy realizacji projektów IT w wiodącej firmie budowlanej
 • Pracę od zaraz
 • Pracę w trybie stacjonarnym w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Współpracę długofalową
 • Możliwość korzystania z karty sportowej
 • Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia na życie


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ