Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Kierownik gospodarczy
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/13789
OBOWIĄZKI:
Obowiązki:1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły2) zakup sprzętu i pomocy naukowych zgodnie z dyscypliną budżetową i obowiązującymi przepisami3) oznakowanie nowo zakupionego sprzętu i pomocy naukowych4) zaopatrywanie szkoły w materiały biurowe i środku czystości zgodnie z zamówieniami5) zaopatrywanie pracowników w narzędzia pracy i odzież ochronną6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w ramach uprawnień przydzielonych przez dyrektora7) prowadzenie rozliczeń finansowych z DBFOŚ oraz gromadzenie niezbędnej do tego dokumentacji8) pobieranie zaliczek i terminowe ich rozliczanie9) prowadzenie ksiąg inwentarzowych10) inwentaryzacja majątku szkoły i składanie do DBFOŚ niezbędnej z tym związanej dokumentacji11) bieżąca kontrola stanu obecności pracowników obsługi12) wypełnianie ankiet zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i fi organ prowadzący w zakresie obowiązków kierownika gospodarczego13) przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum14) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji placówki, zleconych przez Dyrektora szkoły, także poza siedzibą pracodawcy2. Kierownik gospodarczy odpowiedzialny jest za: 1) kierowanie pracą pracowników obsługi, w tym dokładny instruktaż oraz kontrola ich pracy,2) stan urządzeń sanitarnych, elektrycznych, gazowych i przeciwpożarowych w raz z zabezpieczeniem ich konserwacji i niezbędnych napraw3) organizację bieżących napraw i nadzorowanie ich wykonania4) dokonywanie przeglądów stanu technicznego obu budynków szkoły5) odpowiednie gospodarowanie zakupionymi środkami, sprzętem oraz majątkiem szkoły6) inwentaryzację majątku szkoły i składanie do DBFOŚ niezbędnej z tym związanej dokumentacji7) przygotowanie planu finansowego placówki oraz nanoszenie jego zmian3. Kierownik gospodarczy uprawniony jest do: 1) załatwiania spraw w urzędach i organach nadzorujących oraz do reprezentowania szkoły na podstawie upoważnienia przez dyrektora szkoły2) kontroli dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym3) stawiania wniosków dyscyplinarnych (na piśmie) pracownikom obsługi kierowanych do dyrektora szkoły4) stawiania wniosków dotyczących premii i nagród dla pracowników obsługi4. Pracownik zastępuje: referenta5. Pracownika zastępuje: referent6. Pracownik podlega: dyrektorowi szkoły
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 6)
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie średnie, 6 lat doświadczenia zawodowego.Obowiązki:1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły2) zakup sprzętu i pomocy naukowych zgodnie z dyscypliną budżetową i obowiązującymi przepisami3) oznakowanie nowo zakupionego sprzętu i pomocy naukowych4) zaopatrywanie szkoły w materiały biurowe i środku czystości zgodnie z zamówieniami5) zaopatrywanie pracowników w narzędzia pracy i odzież ochronną6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w ramach uprawnień przydzielonych przez dyrektora7) prowadzenie rozliczeń finansowych z DBFOŚ oraz gromadzenie niezbędnej do tego dokumentacji8) pobieranie zaliczek i terminowe ich rozliczanie9) prowadzenie ksiąg inwentarzowych10) inwentaryzacja majątku szkoły i składanie do DBFOŚ niezbędnej z tym związanej dokumentacji11) bieżąca kontrola stanu obecności pracowników obsługi12) wypełnianie ankiet zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i fi organ prowadzący w zakresie obowiązków kierownika gospodarczego13) przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum14) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji placówki, zleconych przez Dyrektora szkoły, także poza siedzibą pracodawcy2. Kierownik gospodarczy odpowiedzialny jest za: 1) kierowanie pracą pracowników obsługi, w tym dokładny instruktaż oraz kontrola ich pracy,2) stan urządzeń sanitarnych, elektrycznych, gazowych i przeciwpożarowych w raz z zabezpieczeniem ich konserwacji i niezbędnych napraw3) organizację bieżących napraw i nadzorowanie ich wykonania4) dokonywanie przeglądów stanu technicznego obu budynków szkoły5) odpowiednie gospodarowanie zakupionymi środkami, sprzętem oraz majątkiem szkoły6) inwentaryzację majątku szkoły i składanie do DBFOŚ niezbędnej z tym związanej dokumentacji7) przygotowanie planu finansowego placówki oraz nanoszenie jego zmian3. Kierownik gospodarczy uprawniony jest do: 1) załatwiania spraw w urzędach i organach nadzorujących oraz do reprezentowania szkoły na podstawie upoważnienia przez dyrektora szkoły2) kontroli dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym3) stawiania wniosków dyscyplinarnych (na piśmie) pracownikom obsługi kierowanych do dyrektora szkoły4) stawiania wniosków dotyczących premii i nagród dla pracowników obsługi4. Pracownik zastępuje: referenta5. Pracownika zastępuje: referent6. Pracownik podlega: dyrektorowi szkoły[Zgłoszenia: kadry@sp32.waw.pl]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy