Ogłoszenie numer: 4433173, z dnia 2021-04-15

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Zarządzanie zespołem, dbanie o dyscyplinę pracy, w tym merytoryczną poprawność, właściwą formę dokumentów i terminowość realizacji zadań, a także samodzielne wykonywanie lub nadzorowanie następujących zadań:

 • sporządzanie planu zamówień publicznych
 • opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówień
 • potwierdzanie zgodności wnioskowanych do realizacji zamówień z planem zamówień publicznych, wybór i uzasadnienie trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz procedurami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w UKSW
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
 • monitorowanie zmian w przepisach tematycznie związanych z zadaniami DZP.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu Prawa lub Administracji, względnie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, po stronie zamawiającego; praktyczna znajomość aktualnych przepisów z zakresu zamówień publicznych; doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • minimum dwuletnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym
 • sprawna obsługa pakietu MS Office
 • wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej oraz doświadczenie w pracy w jednostce naukowej lub naukowo-badawczej (uczelnie wyższe, instytuty naukowe).

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ