LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer.

Kierownik Działu Rozwoju i Rekrutacji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: TK/06/2022
Zadania:
 • Odpowiednia identyfikacja potrzeb oraz odpowiedzialność za tworzenie  i wdrażanie programów rozwojowych dla pracowników w organizacji.
 • Tworzenie programu szkoleniowego. Formułowanie ogólnych i szczegółowych celów szkoleń np. szkolenia wewnętrzne, programy e-learningowe, szkolenia specjalistyczne.
 • Monitorowanie i ocena efektów szkoleń, przegląd ex-post – analiza i podsumowanie procesów szkoleniowych,
 • Kreacja i rozwój różnorodnych narzędzi w celu długoterminowego rozwoju kadry (assessment / development, warsztaty, programy mentorskie, szkolenia wewnętrzne  i zewnętrzne)
 • Bezpośrednia stała współpraca z kadrą managerską w celu jej rozwoju (zarządzanie talentami, tworzenie ścieżek karier, budowanie lojalności pracowników, badania zaangażowania)
 • Analizowanie danych, badanie potrzeb w celu rekomendacji odpowiednich narzędzi szkoleniowych, edukacyjnych dla kadry
 • Współpraca z trenerami wewnętrznymi i kadrą managerską w celu przygotowania  i implementacji szkoleń wewnętrznych
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami: firmy szkoleniowe, trenerzy, badania kompetencji, konsulting, firmy rekrutacyjne.
 • Współpraca z Biurami Karier jak również podejmowanie działań współpracy  z Uczelniami Wyższymi.
 • Przygotowywanie i nadzór nad budżetem szkoleniowym.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer.

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe: preferowane HR, psychologia albo inne zbliżone
 • 3 – 4 lata praktycznego doświadczenia z zakresu szkoleń, rozwoju pracowniczego, assessment / development, testów osobowości itp. (jesteśmy również zainteresowani osobami z wewnętrznych działów szkoleń i rozwoju)
 • 1-2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem
 • Doświadczenie w organizowaniu, koordynowaniu i ewaluacji szkoleń.
 • Umiejętności trenerskie, rekrutacyjne będą atutem.
 • Znajomość rynku usług doradczych i szkoleniowych
 • Doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność budowania relacji.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Doświadczenie z zarządzaniu projektami, zarządzaniu budżetem szkoleniowym, organizowaniu szkoleń, planowaniu ścieżek rozwoju oraz sukcesji.
 • Samodzielność oraz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Jesteśmy otwarci na elastyczne formy zatrudnienia

 

Mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość

 

Jesteśmy agentem zmiany

www.lotams.com
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz TUTAJ.


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRK, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.
APLIKUJ TERAZ