Kierownik Budowy - Stacje Elektroenergetyczne
Twój zakres obowiązków
 • Planowanie i koordynacja robót w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentację projektową i przepisy BHP
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej/projektowej oraz dbanie o jej zgodność z realizowanymi robotami
 • Przygotowanie zestawień rozliczeń i analiz, nadzór nad tworzeniem dokumentacji budowy,
 • Kontrola jakości i terminowości wykonywanych na budowie prac
 • Tworzeniu harmonogramu i raportowanie postępu prac
 • Koordynacja prac podwykonawców
 • Przygotowanie i kontrola zamówień materiałów na kontrakcie
 • Nadzór nad rejestracją i efektywnym wykorzystaniem zasobów na budowie
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe w specjalności elektrotechnika, energetyka, elektromechanika
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy (min. 12 miesięcy) lub Kierownika Robót Elektrycznych (min. 24 miesiące)
 • 12-miesięczne doświadczenie przy budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej o napięciu 110kV, 220 kV lub wyższym
 • Znajomość programu MS Project
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zdolności negocjacyjne
To oferujemy
 • Możliwość pracy przy realizacji inwestycji o ponadlokalnym zaznaczeniu, stanowiącej ważny element rozwoju sieci przesyłowej w centralnej Polsce
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Samochód służbowy do użytku prywatnego
 • Dodatek mieszkaniowy lub mieszkanie służbowe
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na zdrowie i życie, karta MultiSport)
 • Zajęcia z j. angielskiego oraz j. portugalskiego
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ