Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. jest spółką Skarbu Państwa ze 100 letnią tradycją i 50 letnim doświadczeniem.

 

Realizujemy zadania w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót hydrotechnicznych, melioracyjnych, budowlano-montażowych, transportu wodnego na śródlądowych drogach wodnych, budowy stopni wodnych i jazów, wałów przeciwpowodziowych, robót wodno-melioracyjnych, stoczniowo-warsztatowych oraz budownictwa kubaturowego.

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. zatrudni pracowników na stanowisko:

Kierownik budowy

Siedziba Spółki: Warszawa ul. Modlińska 17

Miejscem pracy są budowy realizowane przez Spółkę na terenie całego kraju, obecnie głównie woj. śląskie, małopolskie i mazowieckie.

 

Na tym stanowisku wymagane jest :                          
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • praktyka i doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy,
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • aktualna przynależność do właściwej Izby Inżynierów
 • umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, sumienność i umiejętność pracy w zespole.
Oczekiwany profil kandydata:
 • umiejętność organizacji budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 • koordynowanie robót prowadzonych przez podległych pracowników.
 • prowadzenie powierzonych kontraktów zgodnie z umową oraz założonym budżetem,
 • nadzór nad prowadzeniem kompleksowej dokumentacji budowy w zakresie kosztowo- finansowym tj. ustalanie budżetów, kosztorysów oraz harmonogramów pracy,
 • bieżące raportowanie realizacji budowy,
 • dbałość o wizerunek firmy oraz o dobre relacje z Klientem,
 • dbanie o wizerunek firmy oraz o dobre relacje z Klientem,
 • współpraca z Podwykonawcami oraz Inspektorami Nadzoru.
Po zatrudnieniu proponujemy Ci:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałą i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia.
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole,
 • wynagrodzenie od 9 000,00 zł brutto.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ