Podejmij wyzwanie

Kierownik biura sprzedaży
(Warszawa)
CEL PRACY
 • zarządzanie stacjonarnym działem sprzedaży w współpracy z zarządem
 • zarządzanie zespołem biurowym, organizacja i koordynacja pracy  
 • odwiedzanie  i obsługa klientów hurtowych
 • współudział w negocjacjach warunków współpracy
 • przygotowywanie i aktualizacja planów sprzedażowych i zapotrzebowania towarów
 • prowadzenie i kontrola pełnej dokumentacji sprzedażowej
 • prowadzenie i aktualizacja danych o produktach, klientach
 • przygotowywanie raportów, analiz, statystyk
 • przygotowywanie procedur oraz opracowywanie i aktualizacja instrukcji związanych z pracą w dziale
OCZEKUJEMY
 • wykształcenia wyższego (ekonomiczne, chemiczne, farmaceutyczne lub pokrewne)
 • minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w dziale sprzedaży w branży farmaceutycznej
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem
 • znajomości praktycznej programu SAP
 • ambicji zawodowych i elastyczności
 • bardzo dobrej znajomości w zakresie praktycznym programu MS Excel - warunek konieczny
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętności analitycznych i negocjacyjnych
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu
 • doskonałych zdolności komunikacyjnych
 • elastyczności, samodzielności, dokładności
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zespołu
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ