Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 1264.

Java Developer
Miejsce pracy: Warszawa

Nasz klient od 20-lat dostarcza zaawansowane, wysoko konwersyjne rozwiązania dla sklepów B2B, B2C, a także mareketplac’ów, czy społeczności zakupowych. Specjalizuje się w E-commerce, Data Management (Agile Data Warehouse, Data Governance) oraz Content Management. Pracują w międzynarodowym środowisku, obsługującym klientów z całej Europy i USA.

 

Lokalizacja biura: Warszawa i Katowice.

 

Projekty: Firma jest zaangażowana w wiele różnych projektów, głownie z branży e-commerce oraz Business Intelligence. E-commerce: od małych wdrożeń po systemy korporacyjne łączące cały krajobraz systemów klienta z rozwiązaniem e-commerce. Business Intelligence rozwiązania dla hurtowni farmaceutycznych.

 

Technologie wykorzystywane w projektach: Java, Spring, Spring Boot, Spring Integration, Hybris, Scala, WireMock, Selenium, FlayWay, Node.js, JavaScript/TypeScript, GraphQL, Microservices, Swagger, Jacoco, Cucumber, Maven, SonarQube, Flowable, MapStruct, Jenkins, Kubernetes, AWS, Azure.

 

Zakres obowiązków:

 • Rozwój, testowanie i utrzymanie komponentów opartych na technologii Java
 • Tworzenie dokumentacji technicznej - Analiza potrzeb klienta
 • Współpraca z analitykami i architektami przy uszczegółowieniu założeń projektowych
 • Odpowiedzialność za realizację i utrzymanie powierzonych projektów
 • Chęć rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów
 • Doradztwo i współpraca z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym SG

Wymagania:

 • ponad 3-letnie doświadczenie związane z tworzeniem oprogramowania w języku Java
 • doświadczenie z technologiami: Spring, MVC, web services, Tomcat (lub inny serwer aplikacyjny)
 • znajomość baz danych oraz SQL
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego (min. B2) – codzienna praca w międzynarodowym zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • nastawienie na pracę zespołową
 • otwartość na poznawanie nowych technologii
 • ciekawość świata oraz poczucie humoru

Mile widziane:

 • doświadczenie / dobra znajomość: Hybris
 • doświadczenie / znajomość: RDBMS, ORM, SAP CX
 • znajomość technologii związanych z rozwiązaniami chmurowymi (AWS/Azure/GCP) oraz microserwisami

Firma oferuje:

 • Stabilne, długofalowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (KUP 90%) lub B2B
 • Pracę 100% zdalną, stacjonarną lub hybrydową (wg preferencji)
 • Elastyczne godziny pracy
 • Płaska struktura organizacyjna - tutaj każda osoba jest ważna, pełni określoną rolę i przyczynia się do rozwoju firmy
 • Antykorporacyjne podejście do pracy i zespołu – odpowiedzialność za swój udział w projekcie, autonomia w powierzonych zadaniach i wzajemne zaufanie w zespole
 • Pracę w doświadczonym, silnie technologicznym zespole, nastawionym na dzielenie się widzą
 • Indywidualne podeście do rozwoju pracownika
 • Rozwój zawodowy – ciekawe, międzynarodowe projekty, finansowanie szkoleń branżowych i certyfikatów
 • Możliwość rozwoju/awansu w kierunku Leada lub Architecta
 • Uczestnictwo w innowacyjnych projektach przy wykorzystaniu najnowszych technologii (SAP CX, Architektury mikroserwisowe)
 • Praca dla ciekawych klientów takich jak jedna z największych firm logistycznych na świecie czy jednego z największych producentów samochodów w Niemczech
 • Atmosfera zaufania, współpracy, wzajemnej pomocy i działań integracyjnych
 • Możliwość udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (lokalne akcje, wyjazdy integracyjne, warsztaty integracyjne, warsztaty team – building)
 • Prestiżowe biuro w centralnej lokalizacji z pełną infrastrukturą gastronomiczną i kulturalną (dobra kawa, owoce, zdrowe przekąski na stałym wyposażeniu)
 • Play room: rzutki, pin-pong, piłkarzyki
 • Benefity: Ubezpieczenie grupowe, Pakiet sportowy, Lekcje języka angielskiego i niemieckiego

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z udziałem mojej osoby w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez IFIRMA SA. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie przedmiotowej zgody oznacza, iż moje dane osobowe, które przekażę w trakcie procesu rekrutacyjnego, zostaną umieszczone w bazie kandydatów IFIRMA SA i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom w celu przedstawienia im mojej kandydatury.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@ifirma.pl lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności poprzez ocenę Twoich kwalifikacji i umiejętności i przedstawienie Twojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub wskazany wyżej adres e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w których będziesz chciał uczestniczyć.
Twoje dane możemy także przetwarzać w celach związanych z rozstrzyganiem sporów, rozpatrywaniem skarg i prowadzeniem postępowań prawnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą Klienci IFIRMA SA, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO i wynika z naszej działalności jako agencji zatrudnienia. Dodatkowo, zapewniamy iż przed każdym udostępnieniem Twoich danych osobowych naszym klientom, poprosimy Cię o dodatkową zgodą wskazując dane konkretnego podmiotu. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. zapewniającym wsparcie IT lub świadczącym usługi rekrutacyjne, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach, weryfikujemy czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych, jak również wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez określony czas i usuwamy je, kiedy nie ma już konieczności ich dalszego przetwarzania. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 24 miesięcy, chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana wcześniej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając Twoje dane osobowe nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony przewidzianej przez prawo.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

APLIKUJ TERAZ