NASZ ZESPÓŁ W NASK

 

Zakład Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji jest zespołem badawczo-rozwojowym realizującym od ponad dekady różnorodne projekty z dziedziny cyberbezpieczeństwa - zarówno międzynarodowe, jak i krajowe, czy też wewnętrzne, realizowane na potrzeby i we współpracy z CERT Polska i NIRT. Rozwijamy narzędzia detekcji i analizy zagrożeń w klasycznych sieciach komputerowych, Internecie rzeczy i sieciach przemysłowych, narzędzia do analizy złośliwego oprogramowania i analizy danych, wykrywania podatności, ochrony danych.

 

Poszukujemy osoby do kilkuosobowego Zespołu Metod Bezpieczeństwa Sieci - części zakładu koncentrującej się na zagrożeniach sieciowych (botnety, malware, spam), której główną rolą będzie udział w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania, implementacji i utrzymania oprogramowania.

 

Podstawowe technologie wykorzystywane w pracach to Python oraz ELK, rzadziej relacyjne bazy danych czy C++, jednak zależnie od projektu pojawiają się też zadania wykraczające - czasem daleko - poza te granice. Umiejętność szybkiej nauki i poznawania nowych narzędzi jest niezbędna.

Inżynier oprogramowania
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • Implementacja i utrzymanie prototypowych rozwiązań softwareowych;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej opracowywanych rozwiązań oraz powiązanych raportów projektowych;
 • Podstawowa administracja własnym komputerem i utrzymywanym oprogramowaniem;
 • Analiza zbieranych danych na potrzeby ulepszania rozwiązań;
 • Testowanie i opiniowanie narzędzi i bibliotek przed ich wykorzystaniem;
 • Współpraca w przygotowaniu publikacji - dostarczanie danych, konsultacje.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • posiadania tytułu zawodowego inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie informatyki, telekomunikacji lub pokrewnej;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • umiejętności tworzenia niewielkich programów w więcej niż jednym języku, w szczególności Python 3, C, C++, gotowości poznawania innych języków, bibliotek i narzędzi w miarę potrzeb;
 • znajomości systemów Linux i Windows (użytkowanie, elementarna administracja własnym komputerem);
 • znajomości zagadnień sieci komputerowych (ważniejsze protokoły);
 • umiejętności tworzenia dokumentów i prezentacji w pakietach biurowych (MS Office, LibreOffice);
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • zainteresowania tematyką bezpieczeństwa sieci i systemów,
 • umiejętności zarówno pracy w zespole, jak i samodzielnej realizacji większych zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień Internetu Rzeczy i/lub sieci przemysłowych (w tym SCADA);
 • umiejętność tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne (Android);
 • znajomość narzędzi wykorzystywanych w ochronie sieci komputerowych – firewalle, SIEM, honeypoty, itp.; doświadczenie w testach penetracyjnych lub obsłudze incydentów;
 • znajomość podstawowych narzędzi i metod kryptograficznych;
 • znajomość podstawowych technik analizy złośliwego oprogramowania (analiza statyczna i dynamiczna, dekompilacja, dezasemblacja, itp.);
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, wystąpienia na konferencjach, udział w projektach badawczych);
 • podstawy składu w systemie LaTeX;
 • znajomość narzędzi i systemów: ElasticSearch, Docker, Git, Kubernetes, Grafana, Kibana.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Równowagę między pracą a życiem osobistym
 • Elastyczne godziny pracy
 • Ciekawe projekty
 • Współpracę z ekspertami w branży
 • Udział w szkoleniach i konferencjach
 • Naukę języka angielskiego w godzinach pracy
 • Opiekę medyczną
 • Kartę Multisport
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Biuro w dogodnej lokalizacji
APLIKUJ TERAZ