Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DI/77/21

Stanowisko pracy ds. wsparcia aplikacji

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

 
Oferujemy:
 • Stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Stałe zatrudnienie,
 • Jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • Nowoczesne technologie,
 • Szkolenia merytoryczne i językowe,
 • Bogaty pakiet socjalny,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Wykonywanie zadań w zakresie eksploatacji systemów aplikacyjnych oraz projektowania i wdrażania do eksploatacji nowych systemów aplikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów GIS
 • Monitoring, konfiguracja oraz zarządzanie serwerami aplikacyjnymi, bazodanowymi w celu zachowania ich prawidłowego działania
 • Instalacja i konfiguracja nowych serwerów aplikacyjnych, instalacja poprawek do serwerów aplikacyjnych oraz oprogramowania wspomagającego
 • Identyfikację problemów oraz podejmowanie działań naprawczych w procesach eksploatacji systemów aplikacyjnych
 • Udzielanie pracownikom Agencji wsparcia w eksploatacji systemów aplikacyjnych
Wymagania konieczne
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe w tym zakresie albo w trakcie studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym oraz udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w obszarze związanym z administrowaniem i wdrażaniem systemów aplikacyjnych (DevOps Engineer)
 • Bardzo dobra znajomość z zakresu GIS: usługi standardu OGC, serwery usług przestrzennych (np. Geoserver, Tegola, Martin),
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień relacyjnych baz danych - PostgreSQL, PostGIS, Oracle, Oracle Spatial
 • Dobra znajomość środowiska systemów LINUX oraz platformy Kubernetes
 • Ogólna wiedza z zakresu hurtowni danych i procesów ETL

Uwaga: na stanowisku Starszego Inżyniera IT przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę a przy wykształceniu średnim 4 letni;

Na stanowisku Inżyniera IT przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę a a przy wykształceniu średnim 3 letni;

Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi


Wymagania pożądane:
 • Doświadczenie i umiejętności w programowania w PL/SQL, PL/pgSQL
 • Znajomość frameworków/technologii: Python, TypeScript/JavaScript, React, OpenLayers, Turf.JS
 • Znajomość HTML, XML, CSS
 • Kreatywność, zaangażowanie, samodzielność
APLIKUJ TERAZ