POSCO Engineering & Construction (POSCO E&C) to globalna grupa firm z branży inżynieryjno-budowlanej z siedzibą w Korei Południowej niedaleko Soulu. Jako kompleksowa firma budowlana o globalnej konkurencyjności POSCO E&C zajmuje 6. miejsce w koreańskiej ocenie zdolności budowlanych i 58. na liście ENR Top List. Portfolio firmy obejmuje szeroki wachlarz działalności: huty, zakłady przemysłowe, zakłady energetyczne, infrastruktura i obiekty mieszkalne.

W Polsce Posco E&C z sukcesem ukończyło ekologiczną spalarnię odpadów w Krakowie. Kolejnym unikalnym przedsięwzięciem jest budowa nowej spalarni odpadów oraz remont istniejącego zakładu w Warszawie, który pozwoli na utylizację 264 tys. ton odpadów rocznie.

W związku z budową zespołu projektowego obecnie poszukujemy samodzielnych i utalentowanych kandydatów na stanowisko:

Inżynier branży instalacji sanitarnych (sieci zewnętrzne)
Warszawa
Twój zakres obowiązków
 • Koordynacja i nadzór robót w zakresie realizacji sieci zewnętrznych wod-kan. ppoż.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej,  w tym projektu wykonawczego za zgodność z PFU oraz Projektem Budowlanym.
 • Weryfikacja i kompletacja dokumentacji jakościowej/odbiorowej.
 • Przygotowanie i udział w odbiorach robót.
Nasze wymagania
 • Wyższe wykształcenie na technicznym kierunku studiów.
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w budownictwie przemysłowym lub w drogowym.
 • Znajomość MS Office oraz AutoCAD.
 • Język angielski umożliwiający porozumiewanie się na co dzień w mowie i piśmie.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność.
 • Zaangażowanie i samodzielność.
 • Umiejętność pracy z międzynarodowym personelem.
To oferujemy
 • Umowa o pracę (najpierw na 3 miesiące, a następnie na czas określony).
 • Poziom wynagrodzenia adekwatny do umiejętności i kwalifikacji.
 • Miejsce pracy: ul. Zabraniecka 4; praca w biurze.
 • Kontrakt czasowy do zakończenia projektu (planowana data zakończenia 2024 rok).
 • Opieka medyczna opłacana przez pracodawcę.
 • Dofinansowanie do kart sportowych.
 • Praca nad wyjątkowym projektem w Polsce.
 • Fantastyczna atmosfera pracy: brak dress codeu, napoje, słodkie przekąski i owoce, parking dla pracowników, uśmiech i życzliwość na co dzień, klimatyzacja w biurze.
 • Praca w międzynarodowym zespole, któremu przewodzą koreańscy inżynierowie. Praca na styku kultur i doświadczeń technicznych, co otwiera umysł oraz mobilizuje do twórczego myślenia i elastyczności.
 • Praca w zespole bardzo doświadczonych inżynierów – ekspertów z niesamowitymi i różnorodnymi technicznie doświadczeniami zawodowymi; i tym samym zdolnym do nieszablonowego rozwiązywania problemów.
 • Praca przy ważnym społecznie temacie, bowiem każda inwestycja w nowoczesne technologie zagospodarowania odpadów sprzyja ekologicznemu rozwiązywaniu co raz bardziej palącego problemu: wzrastającej ilości produkowanych przez ludzkość śmieci.
 • Unikalna realizacja z zastosowaniem metodologii BIM 7D.

Klauzula informacyjna

1. Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce adres: ul. Jerzego Giedroycia 23, 31-981 Kraków (dalej: POSCO), Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem administrator@poscoenc.pl

3. Będziemy przetwarzali różne informacje o Tobie w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

· przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 1 Kodeksu pracy oraz innymi przepisami prawa, szczegółowo regulującymi możliwość wykonywania pracy na danym stanowisku, a w przypadku gdy zakres danych przekazanych dokumentach aplikacyjnych przekracza wymagany przepisami prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody);

· kontaktu w przypadku organizowania przez POSCO przyszłych rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Was zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

· stalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony prawnie interes POSCO w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).

4. Prosimy o nieprzekazywanie nam podczas procesu rekrutacji żadnych danych wrażliwych, takich jak np. informacje o stanie Twojego zdrowia czy inne dane wskazane w art. 9 RODO.

5. Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podobnie podanie wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy i niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

6. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania, informacje zawarte w referencjach od byłych pracodawców) przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, a ich podanie jest całkowicie dobrowolne i nie powoduje braku możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury. Przesyłając nam zgłoszenie, które zawiera dodatkowe, niewymagane prawem informacje, zgadzasz się na przetwarzanie przez Posco Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

7. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty wyłonienia odpowiedniego kandydata do pracy. W przypadku, gdy wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą one przetwarzane nie dłużej niż do końca drugiego roku kalendarzowego licząc od dnia aplikacji. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia tych roszczeń.

9. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

10. Analizujemy kandydatów w systemie za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy ich pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

11. Informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), do Korei Południowej.

12. Nie podlegasz decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

13. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem administrator@poscoenc.pl

APLIKUJ TERAZ