Grupa Kapitałowa PKP Energetyka to MOCny i zgrany zespół ludzi, którego celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług. Posiadamy własną sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Utrzymujemy i budujemy sieć trakcyjną. Jesteśmy liderem w sprzedaży energii trakcyjnej dla przewoźników kolejowych.

Inżynier Automatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
 • Obsługa automatyki zabezpieczeniowej EAZ na obiektach SN, WN/SN
 • Praca przy budowie i eksploatacji napowietrznych i kablowych linii nN i SN, stacji transformatorowych, oświetlenia i instalacji wnętrzowych
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych, montaż osprzętu liniowego, budowa i obsługa układów automatyki rozdzielni nN, SN
 • Praca na podstacjach trakcyjnych i stacjach WN/SN przy ich budowie oraz wykonywaniu czynności eksploatacyjnych, w tym pomiarów rozdzielni SN, nN
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe o profilu Automatyka, Elektrotechnika, Elektronika lub pokrewne
 • Samodzielność w wykonywaniu czynności związanych z eksploatacją i diagnostyką w obwodach automatyki SN, WN/SN
 • Zaawansowana znajomość obsługi programowalnych sterowników polowych
 • Uprawnienia SEP E i D na wysokie napięcia lub gotowość do ich zdobycia w pierwszym okresie pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność prowadzenia samodzielnych prac rozruchowych obiektów SN oraz obiektów WN/SN pod nadzorem
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i wysoka odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole, planowania własnej pracy, orientacja na cel samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz dbałość o bezpieczeństwo
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Zniżki na przejazdy PKP
 • Dofinansowanie wczasów, biletów na wydarzenia kulturalne, karty sportowe
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dodatkowy dzień wolny 25 listopada z okazji Święta Kolejarza
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa.

Z PKP Energetyka S.A. można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, a w przypadku udzielenia zgody również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W zakresie określonym przepisami prawa pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jeżeli chcesz przesłać dodatkowe dane niewymagane przepisami prawa, podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda, określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażasz poprzez swoje zachowanie polegające na przesłaniu formularza aplikacyjnego.Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez PKP Energetyka S.A. przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych przez okres 3 lat lub do momentu jej wycofania.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody może zostać dokonane poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
APLIKUJ TERAZ