Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 1264.

Integration Analyst
Miejsce pracy: Warszawa

Nasz klient jest światowym liderem w przetwórstwie żywności. Ich działania skupiają się m.in. na analizie procesów biznesowych, przygotowaniu danych, tworzeniu interaktywnych raportów, a także developmencie i utrzymaniu kluczowych aplikacji. Współpracują z firmami na całym świecie.

 

Integration Analyst dołączy do zespołu, który rozwija i utrzymuje rozwiązania integracyjne oparte na platformie TIBCO. Obowiązki na tym stanowisku obejmują: ustalanie, analizowanie, walidację i dokumentowanie wymagań dotyczących integracji danych. Analityk będzie współpracował jako łącznik między interesariuszami projektu, menedżerami IT i zespołem ds. rozwoju integracji.

Zespół w Polsce skała się z: 3 Analityków Integracyjnych (docelowo 4), 2 Developerów, Scrum Master. Zespół ten jest częścią międzynarodowego zespołu. Zespół pracuje zgodnie metodyką SCRUM, mają codzienne daily oraz spotkania projektowe (co jakiś czas).

 

Zakres obowiązków:

 • Zrozumienie motywacji biznesowej i zbieranie wymagań dotyczących integracji danych poprzez kontakt z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami podczas mapowania procesów biznesowych i analizy danych,
 • Tłumaczenie złożonych procesów biznesowe i funkcjonalnych wymagań na specyfikacje techniczne, dokumentując przepływy procesów, struktury danych i ogólne wymagania przy użyciu odpowiednich artefaktów,
 • Analiza wymagań biznesowych, przeprowadzanie analizy luk, analizy wpływu i studium wykonalności,
 • Identyfikowanie i ocenianie wpływu wymaganych zmian w aplikacjach biznesowych i zintegrowanych systemach,
 • Codzienna współpraca z rozproszonymi zespołami programistycznymi w celu monitorowania postępów projektu poprzez śledzenie aktywności, rozwiązywanie problemów, publikowanie raportów z postępów i rekomendowanie działań.
 • Przeprowadzanie analiz i walidacji danych za pomocą zapytań SQL, plików Excel, CSV i XML.
 • Szybki rozwój i zrozumienie poszczególnych dziedzin biznesu i ułatwiaj definiowanie kanonicznych modeli danych,
 • Przeprowadzanie testów funkcjonalnych, testów akceptacyjnych użytkowników i szkolenia użytkowników,
 • Zapewnienie wsparcia produkcyjnego i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników działających w różnych lokalizacjach geograficznych,
 • Nawiązywanie relacji i działanie jako główny punkt kontaktu z wewnętrznymi lub zewnętrznymi dostawcami danych w celu zgłaszania wszelkich awarii lub rozbieżności danych,
 • Kierowanie pracami nad ustanowieniem, zdefiniowaniem, utrzymaniem i przekazywaniem wytycznych dotyczących architektury danych, standardów i najlepszych praktyk w dziedzinie integracji danych.

 

Wymagania:

 • Minimum 2-lata doświadczenia w wykonywaniu analiz systemów biznesowych w dynamicznych, dynamicznych i zespołowych środowiskach,
 • Znajomość ogólnych praktyk modelowania danych,
 • Praktyczne doświadczenie z zakresu zarządzanae procesami biznesowymi, integrację aplikacji, integrację danych czy procesy ETL,
 • Doświadczenie w analizie i mapowaniu danych, w tym tłumaczeniach i przekształceniach zbioru danych,
 • Biegłość w analizie danych z wykorzystaniem zapytań SQL, plików Excel, CSV i XML,
 • Doświadczenie w cyklu życia oprogramowania (SDLC) z wykorzystaniem różnych metodologii,
 • Umiejętność efektywnego zarządzania i priorytetyzowania wielu projektów i zadań o różnej złożoności, dotrzymywania terminów i pracy pod presją,
 • Umiejętność i chęć zdobywania wiedzy biznesowej i kierowania rozwiązywaniem problemów,
 • Zdolność do samodzielnej pracy i podejmowania inicjatywy w poszukiwaniu rozwiązań dla wymagań biznesowych,
 • Metodyczne podejście do zadań z dużymi umiejętnościami dokumentowania,
 • Umiejętność skutecznej komunikacji w języku polskim, jak i angielskim (codzienna komunikacja w j. angieslkim).

Firma oferuje:

 • Elastyczną formę współpracy: umowa o pracę lub B2B,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie + roczne bonusy,
 • Pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego (budżet szkoleniowy),
 • Pracę przy rożnych projektach, dla klientów z całego świata,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Dofinansowanie do karty Multisport (50%),
 • Możliwość pracy 100% zdalnej (mile widziane wizyty w biurze raz na jakiś czas, w celu integracji zespołu).

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z udziałem mojej osoby w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez IFIRMA SA. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie przedmiotowej zgody oznacza, iż moje dane osobowe, które przekażę w trakcie procesu rekrutacyjnego, zostaną umieszczone w bazie kandydatów IFIRMA SA i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom w celu przedstawienia im mojej kandydatury.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@ifirma.pl lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności poprzez ocenę Twoich kwalifikacji i umiejętności i przedstawienie Twojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub wskazany wyżej adres e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w których będziesz chciał uczestniczyć.
Twoje dane możemy także przetwarzać w celach związanych z rozstrzyganiem sporów, rozpatrywaniem skarg i prowadzeniem postępowań prawnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą Klienci IFIRMA SA, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO i wynika z naszej działalności jako agencji zatrudnienia. Dodatkowo, zapewniamy iż przed każdym udostępnieniem Twoich danych osobowych naszym klientom, poprosimy Cię o dodatkową zgodą wskazując dane konkretnego podmiotu. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. zapewniającym wsparcie IT lub świadczącym usługi rekrutacyjne, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach, weryfikujemy czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych, jak również wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez określony czas i usuwamy je, kiedy nie ma już konieczności ich dalszego przetwarzania. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 24 miesięcy, chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana wcześniej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając Twoje dane osobowe nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony przewidzianej przez prawo.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

APLIKUJ TERAZ