Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor/specjalista wzl.110.4.2021/wme-dre
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/05483
OBOWIĄZKI:
- redagowanie Polskich Norm i innych publikacji normalizacyjnych:a) opracowywanie językowe z naciskiem na spójność, jednoznaczność, precyzję i przystępność tekstu, redakcja stylistyczna, semantyczno-logiczna itd. b) analiza i interpretacja tekstu, poprawności struktury i konwencji edytorskiej c) wyszukiwanie i weryfikowanie informacji dotyczących redagowanych publikacji d) analiza integralności i poprawnej prezentacji postanowień w publikacjach normalizacyjnych- udzielanie konsultacji, poradnictwo z zakresu poprawności językowej, kultury języka, opracowania redakcyjnego i konwencji edytorskich oraz ich zgodności z przepisami normalizacyjnymi- sporządzanie opinii, uzasadnień dotyczących poprawności językowej i opracowania redakcyjnego oraz zgodności z przepisami normalizacyjnymi
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Redaktor wydawniczy
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Uprawnienia: Obsługa komputera
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Wymagania:1. Wykształcenie wyższe2. Doświadczenie w pracy przy wykształceniu wyższym na stanowisko: Inspektor - bez doświadczenia, Specjalista - 2 lata3. Biegła znajomość języka polskiego i współczesnej normy językowej, łatwość pisania, elokwencja, bogate słownictwo (w tym naukowo-techniczne) umożliwiające merytoryczną redakcję tekstów specjalistycznych4. Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z tekstem tłumaczonym5. Biegła obsługa komputera oraz znajomość programów MS Office6. Szybkie, sprawne redagowanie. Kreatywność, zdolności analityczne, logiczne myślenie, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres7. Dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność i zdolności interpersonalne, samodzielność w działaniuMile widziane:1. Wykształcenie wyższe polonistyczne ze specjalizacją edytorską lub podyplomowe edytorskie2. Zainteresowanie szeroko pojętą działalnością normalizacyjną. Ogólna wiedza o działalności terminologicznej3. Dobra znajomość języka angielskiego technicznego 4. Umiejętność dzielenia się wiedzą, gotowość do współpracy i pomocy innym pracownikom, gotowość do samokształcenia i rozwoju osobistego w zakresie kompetencji twardych i miękkich5. Kurs redakcji merytorycznej6. Szerokie (humanistyczne) horyzonty i ścisły umysłObowiązki:- redagowanie Polskich Norm i innych publikacji normalizacyjnych:a) opracowywanie językowe z naciskiem na spójność, jednoznaczność, precyzję i przystępność tekstu, redakcja stylistyczna, semantyczno-logiczna itd. b) analiza i interpretacja tekstu, poprawności struktury i konwencji edytorskiej c) wyszukiwanie i weryfikowanie informacji dotyczących redagowanych publikacji d) analiza integralności i poprawnej prezentacji postanowień w publikacjach normalizacyjnych- udzielanie konsultacji, poradnictwo z zakresu poprawności językowej, kultury języka, opracowania redakcyjnego i konwencji edytorskich oraz ich zgodności z przepisami normalizacyjnymi- sporządzanie opinii, uzasadnień dotyczących poprawności językowej i opracowania redakcyjnego oraz zgodności z przepisami normalizacyjnymiPełna treść oferty i wymagane dokumenty: https://www.pkn.pl/o-pkn/praca-i-praktyki-w-pkn[Bliższe informacje i zgłoszenie: 22 556 76 59, praca@pkn.pl; wymagane dokumenty prosimy przesyłać w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z instrukcją umieszczoną w ogłoszeniu na naszej stronie https://www.pkn.pl/o-pkn/praca-i-praktyki-w-pkn]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

4 000 - 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy