Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Otwock
Ogłoszenie o naborze Nr 120985

Warunki pracy


 • praca biurowa z komputerem

 • praca w terenie

 • praca związana z obsługą interesantów

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowuje projekty pism, decyzji i postanowień
 • bierze udział w kontrolach budów i obiektów budowlanych
 • prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ