Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121003

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


- wymuszona pozycja ciała


- naturalne i sztuczne oświetlenie


- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • pobieranie korespondencji z Kancelarii Jawnej i od Dyżurnego KRP W-wa I wraz z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi
 • przygotowywanie korespondencji i dokumentacji przeznaczonej do wysyłki
 • prowadzenie i rejestrowanie dokumentacji w dziennikach korespondencyjnych i ewidencji pomocniczej (tj. skorowidz, dziennik podawczy, książka doręczeń)
 • obsługa i wprowadzanie danych do programu e-poczta
 • współpraca z Sądami, Prokuraturą i innymi jednostkami organizacyjnymi Policji
 • kompletowanie, porządkowanie i przekazywanie spraw ostatecznie zakończonych "OZ" do składnicy akt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno - biurowym
 • organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ