Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116373

Warunki pracy


 • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym.

 • Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni.

 • Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach itp.).

 • W siedzibie - praca administracyjno-biurowa.

 • Występuje stres związany z obsługą klienta.

 • Występuje zagrożenie korupcją.

 • Dział Nadzoru Nasiennego mieści się na drugim piętrze dwupiętrowego wolnostojącego budynku. W budynku znajduje się winda.

 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno - higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • W pomieszczeniach biurowych sprzęt komputerowy, telefony, kserokopiarka.

 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.

 • Wyjazdy w teren przy użyciu samochodów służbowych osobowych.


Zakres zadań

 • sprawdza poprawność z wymogami formalnymi i merytorycznymi otrzymane dokumenty od Oddziałów
 • przygotowuje i wydaje zaświadczenia o wpisie i zmianach wprowadzonych do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców oraz infromacje o wykresleniu z ww. ewidencji
 • rozpatruje wnioski i wydaje pozwolenia na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym nieekologicznego materiału siewnego, który nie został wytworzony z użyciem metod obowiązujących przy produkcji ekologicznej
 • uczestniczy w kontrolach zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 • pracuje w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) oraz sprawdza poprawność i prawidłowość wpisywania danych do ZSIORiN (Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Znajomość ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
 • Znajomość ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność, organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów
 • Radzenie sobie z presją i odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel)
APLIKUJ TERAZ