Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116301

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Nadaje/ odbiera/ weryfikuje indywidualne uprawnienia użytkownikom policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych,
 • Aktywuje, recertyfikuje, odblokowuje, dezaktywuje karty mikroprocesorowe użytkowników garnizonu stołecznego,
 • Zakłada, modyfikuje i usuwa konta użytkownikom w systemie LDAP, w oparciu o zmiany kadrowe,
 • Generuje hasła robocze umożliwiające logowanie do baz danych poprzez terminale mobilne,
 • Rozlicza karty obiegowe policjantów i pracowników komórek i jednostek podległych Komendantowi Stołecznemu Policji,
 • Prowadzi ewidencję wniosków, uprawnień i odwołań dotyczących dostępu do informatycznych baz danych,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o Policji i aktów wykonawczych w sprawie procedur regulujących proces nadawania uprawnień do baz danych i certyfikacji kart mikroprocesorowych,
 • Umiejętność: stosowania przepisów, pracy w zespole, organizowania pracy własnej,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ