Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115841

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braillea. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braillea. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania inspektora ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
 • Opracowuje, aktualizuje i wdraża polityki ochrony danych osobowych oraz inne zasady, procedury i dokumenty w tym zakresie.
 • Przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 • Koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych, przypisanych każdej komórce organizacyjnej zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 • Sporządza dokumentację i niezbędne wyjaśnienia na potrzeby kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych oraz bierze współudział w przygotowywaniu sprawozdań.
 • Monitoruje przestrzeganie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), innych przepisów o ochronie danych oraz polityk wewnętrznych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz powiązane z tym audyty.
 • Współpracuje z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pełnieni funkcję punktu kontaktowego z zakresu ochrony danych osobowych dla petentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność stosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office, poczty elektronicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętności analityczne,
 • solidność, dokładność i dociekliwość,
 • komunikatywność,
 • samodzielność, terminowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów.
APLIKUJ TERAZ