Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115499

Warunki pracy

Warunki pracy na stanowisku:


§  warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca biurowa, techniczna,


-        stres związany z obsługą urządzeń energii elektrycznej,


-        przenoszenie ciężarów do 30 kg,


-        zagrożenie korupcją;


§  miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        praca w pomieszczeniu biurowym, technicznym oraz w terenie,


-        praca w godzinach 8.15-16.15,


-        oświetlenie naturalne i sztuczne,


-        praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


- obsługa urządzeń biurowych (faks, telefon i skaner, niszczarki dokumentów),


- budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych jednak występują ograniczenia związane ze swobodnym przemieszczaniem się (korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),


- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda.

Zakres zadań

 • nadzoruje sprawność techniczną sprzętu zasilającego urządzenia teleinformatyczne w Straży Granicznej w celu właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych,
 • przeprowadza egzaminy w ramach komisji energetycznej, powołanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w pracy przy urządzeniach,
 • wykonuje dokumentację materiałowo-przychodową, prowadzi ich ewidencję oraz księgowanie w celu właściwego realizowania zadań przez Sekcję Serwisu,
 • planuje obsługę techniczną zespołów prądotwórczych zainstalowanych w obiektach Straży Granicznej celu właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych,
 • planuje roczne potrzeby materiałowe niezbędne do utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń zasilających,
 • sprawdza poprawność działania sprzętu zgodnie z wytycznymi producenta oraz wykonuje testy pracy i kontroluje połączenia elektryczne urządzeń w celu właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w związku powstałymi szkodami w mieniu będącym w ewidencji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego pracy przy systemach oraz urządzeniach energetycznych
 • uprawnienia energetyczne
 • znajomość zagadnień energetycznych
 • uprawnienia energetyczne SEP
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.
 • umiejętność pracy w zespole jak również samodzielna realizacja zadań
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
 • obsługa systemu Windows i pakietu OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktualnych zarządzeń Urzędu Regulacji Energetycznej oraz przepisów ustaw norm i decyzji wydanych przez Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji
APLIKUJ TERAZ