Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114693

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braillea. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braillea. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu.

Zakres zadań

 • protokołuje, przy użyciu komputera, przesłuchania prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz rozprawy i posiedzenia prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim;
 • postępuje z dokumentacją zgodnie z zasadami dot. obiegu dokumentów obowiązującymi w Kuratorium;
 • prowadzi dokumentację i przekazuje ją do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz zgłasza ich ustereki zgodnie z przyjętymi w Kuratorium zasadami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel) oraz obsługi komputera;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
 • znajomość metod i technik pracy biurowej;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • systematyczność i solidność;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • pogodne usposobienie.
APLIKUJ TERAZ