Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Komendant Rejonowy Policji Warszawa II poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113965

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu, - kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami, - naturalne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - bariery architektoniczne - brak windy w budynku. - brak podjazdów wewnątrz budynku - budynek ogólnie nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak odpowiedniej szerokości drzwi, odpowiednio dostosowanych toalet)

Zakres zadań

 • prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem kadrowo-mobilizacyjnym Komendy,
 • opracowywanie regulaminu oraz etatu jednostki Policji przewidzianej do militaryzacji,
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 • przygotowywanie dokumentow związanych z wyłączeniem od pełnienia czynnej służby wojskowej policjantów i pracownikow Komendy,
 • opracowywanie materialów analityczno-sprawozdawczych z obszaru prowadzonych zagadnień,
 • sporządzanie wykazów dotyczących mianowania na wyższe stopnie policyjne,
 • udział w tworzeniu systemu motywacyjnego Komendy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych,
 • umiejętność obsługi urządzen biurowych,
 • samodzielna realizacja zadań,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność organizowania pracy wlasnej,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętności interpersonalne na poziomie podstawowym,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ