Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113574

Warunki pracy


 • wysiłek fizyczny,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • praca przy komputerze pow. 4h dziennie,

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,

 • podnoszenie i przenoszenie przyrządów do 20kg,

 • praca w godzinach 7:00-15:00,

 • budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • obsługuje komputerowe rejestry zgłoszeń przyrządów pomiarowych
 • przyjmuje i wydaje przyrządy pomiarowe do legalizacji i wzorcowania
 • wystawia faktury za wykonane czynności wzorcowania
 • przygotowuje przesyłki pocztowe do wysyłki i dostarcza je na pocztę
 • sporządza zestawienia finansowe z wystawionych faktur i formularzy
 • udziela informacji klientom urzędu o zadaniach wykonywanych przez urząd

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ