Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113502

Warunki pracy

- zagrożenie naciskami grup przestępczych,


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- naturalne i sztuczne oświetlenie,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi i rozlicza urządzenia ewidencyjne dokumentów niejawnych. Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia i wysyła dokumenty niejawne oznaczone wszystkimi klauzulami tajności oraz techniczne nośniki informacji niejawnych, a także rozlicza z posiadanej dokumentacji niejawnej policjantów i pracowników zwolnionych lub przeniesionych z zajmowanego stanowiska,
 • sprawuje bieżącą kontrolę nad postępowaniem funkcjonariuszy i pracowników z dokumentami niejawnymi, sprawdza i weryfikuje prawidłowość oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych otrzymanych i wysyłanych. Zwraca wykonawcy dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych,
 • udziela konsultacji osobom przygotowującym dokumenty niejawne do archiwizacji, przyjmuje je i sprawdza pod względem formalnym przed przekazaniem akta spraw zakończonych do archiwum,
 • prowadzi instruktaże z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, prawidłowości oznaczania dokumentów niejawnych i archiwizowania tych dokumentów dla policjantów i pracowników,
 • uczestniczy w kontrolach stanu ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych CBŚP w zakresie działalności i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych,
 • dokonuje zmian, zniesienia klauzuli tajności z określonych dokumentów,
 • prowadzi, aktualizuje i udostępnia policjantom i pracownikom danej komórki organizacyjnej zbiory aktów prawnych,
 • uczestniczy w pracach komisji powołanej do niszczenia dokumentów niejawnych oraz technicznych nośników informatycznych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, metod i form pracy kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność, terminowość
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia w ochronie informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa UE/NATO
 • Znajomość obowiązujących prodecur policyjnych
APLIKUJ TERAZ