Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Legionowo
Ogłoszenie o naborze Nr 109900

Warunki pracy

Praca adminsitracyjno - biurowa.


Praca przy oświetleniu mieszanym, praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań

 • prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego Policji (obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów, obsługa poczty elektronicznej, redagowanie pism, drukowanie , kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów),
 • wspracie przełożonego (prowadzenie terminarza spotkańi zadań przełożonego, umawianie spotkań przełożonego, organizacja wyjazdów służbowych przełożonego, sporządzenie raportów i protokołów na potrzeby przełożonego, przygotowywanie dokumentów i materiałów dla przełożonego),
 • reprezentowanie komendy (przyjmowanie interesantów z zewnątrz i wewnątrz, odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów, organizacja spotkań służbowych komendanta),
 • obsługa oraz archiwizacja dokumentacji,
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji,
 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu (zaopatrywanie sekretariatu w materiały biurowe, artykuły spożywcze: kawa, herbata, woda mineralna , dbałość o porządek w sekretariacie i gabinecie przełożonego).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ