Kuratorium Oświaty w Warszawie
Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105092

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braillea. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braillea. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią. 

Zakres zadań

 • obsługuje funkcje reprezentacyjne Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • prowadzi kalendarz Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • koordynuje wsparcie logistyczne i administracyjne działań Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • pomaga w obsłudze sekretariatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • organizuje i obsługuje technicznie spotkania kierownictwa, protokołowanie spotkań kierownictwa;
 • przygotowuje projekty komunikatów publikowanych na stronie internetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność i samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres i dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość protokołu dyplomatycznego;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty w Polsce;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ