Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 102751

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa wymagająca przestrzegania określonych terminów - praca przy komputerze - obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do inspektoratu oraz rejestrowanie jej w systemie komputerowym, w tym prowadzenie obsługi korespondencji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
 • prowadzenie składu chronologicznego dokumentacji prowadzonej w systemie EZD oraz udostępnianie zainteresowanym pracownikom papierowej wersji dokumentacji zgodnie z obowiązującą procedurą
 • udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich bezpośrednio do właściwych komórek organizacyjnych inspektoratu
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa poczty elektronicznej.
 • prowadzenie archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o słyżbie cywilnej
 • umięjętność biegłej obsługi komputera - pakietu Office
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ