Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa

Nazwa komórki organizacyjnej: Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział Wsparcia Przedsiębiorców, Zespół ds. Rozliczeń

 

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:

Rozliczanie wniosków o udzielenie pomocy w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej wynikającej z art. 15g, 15gg, 15gga ustawy z dnia 02.marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • Wykształcenie średnie – wymagany 3letni staż pracy.
 • Wykształcenie wyższe- 1 rok stażu pracy.
Wymagania niezbędne:
 • Znajomość ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
 • Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office ( Excel)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Obowiązkowość, samodzielność, silna motywacja do pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziana znajomość weryfikacji dokumentacji bankowej i płacowej celem dokonania sprawdzenia prawidłowości wypłaconych kwot.
 • Preferowane minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 • Preferowane minimum roczne doświadczenie w pracy w zakresie rozliczania projektów lub wdrażani funduszy strukturalnych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • Praca administracyjno-biurowa z obsług a monitora ekranowego.
 • Praca jednozmianowa ul. Ciołka IV piętro (budynek bez windy).
 • Praca w pełnym wymiarze: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie, umowa zawarta do 33 miesięcy.
 • Praca w zespole.
Wymagane od kandydatów dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie do naboru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ