Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100650

Warunki pracy


 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym.

 • Występuje stres związany z obsługą klienta.

 • Dział Nadzoru Fitosanitarnego mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego wolnostojącego budynku. W budynku znajduje się winda.

 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno - higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • W pomieszczeniach biurowych sprzęt komputerowy, telefony, kserokopiarka.

 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.


Zakres zadań

 • pod nadzorem kierownika działu przygotowuje pisma oraz wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej pracy
 • pod nadzorem doświadczonego pracownika działu monitoruje prawidłowość i terminowość wykonania zadań przez Oddziały dotyczące kontroli agrofagów kwarantannowych
 • posługuje się w bieżącej pracy systemem EZD oraz wprowadza dane wynikające z przeprowadzonych kontroli do ZSIORiN (Zintegrowanego Systemu Infromatycznego Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
 • przeprowadza śledzenia i postępowania wyjaśniające dot. dróg rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych
 • przygotowuje propozycje planów pracy oraz sprawozdania z zakresu prowadzonych kontroli
 • udziela na bieżąco informacji z zakresu Działu Nadzoru Fitosanitarnego pracownikom w Oddziałach, jak również podmiotom zewnętrznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Rzetelność, organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów
 • Radzenie sobie z presją i odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel)
APLIKUJ TERAZ