Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88148

Warunki pracy

-praca biurowa,
-praca w siedzibie wydziału i terenie,
-permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
-zagrożenie korupcją,
-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
-brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno
– sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
-bariery architektoniczne
– w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków;ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną
- drzwi masywne,
-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Prowadzi ocenę stanu zachowania, przechowywania i zabezpieczania zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi postępowania z zakresu administracyjnych kar pieniężnych dotyczących ochrony zabytków, w celu zapewnienia wymogów ustawowych.
 • Prowadzi bieżącą korespondencję w tym przygotowuje zaświadczenia o utrzymywaniu i zagospodarowaniu zabytków, w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Prowadzi sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo, administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej. Prawo budowlane, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ