Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87186

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braillea. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braillea. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. 

Zakres zadań

 • protokołuje, przy użyciu komputera, rozprawy dyscyplinarne prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli działającego przy Wojewodzie Mazowieckim lub prowadzonych przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli działającą przy Wojewodzie Mazowieckim;
 • prowadzi sprawy związane z zakupem biletów komunikacji miejskiej w Warszawie;
 • prowadzi sprawy związane z wydawaniem artykułów okolicznościowych promujących Kuratorium Oświaty w Warszawie na uroczystościach szkolnych i oświatowych;
 • postępuje z dokumentacją zgodnie z zasadami dot. obiegu dokumentów obowiązującymi w Kuratorium;
 • prowadzi dokumentację i przekazuje ją do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz zgłasza ich usterki zgodnie z przyjętymi w Kuratorium zasadami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • systematyczność i solidność;
 • pogodne usposobienie.
APLIKUJ TERAZ