Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85627

Warunki pracy


 • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej.

 • Inspekcje przeprowadza się w warunkach magazynowych na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ruchu towarowym, pasażerskim, pocztowym (WER Poczty Polskiej).

 • Występuje wysiłek fizyczny przy pobieraniu i przenoszeniu prób.

 • W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa.

 • W pracowni laboratoryjnej wykonuje się podstawowe badania laboratoryjne pobranych prób.

 • Siedziba oddziału mieści się na parterze piętrowego budynku.

 • Toalety dostępne na miejscu.

 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax.

 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.

 • W pracowni laboratoryjnej oddziału znajdują się sprzęt laboratoryjnych (mikroskopy, binokulary, wagi, sita, itp.).

 • Przejazd do kontroli zgłoszonych przesyłek odbywa się komunikacją miejską.

Zakres zadań

 • współuczestniczy w granicznej kontroli fitosanitarnej przesyłek roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów w oparciu o obowiązujące przepisy
 • współuczestniczy w pobieraniu prób i przeprowadzaniu badań organoleptycznych i laboratoryjnych
 • pracuje w systemie informatycznym EZD oraz ZSIORiN

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, komunikatywność, organizacja pracy własnej
 • orientacja na osiąganie celów
 • radzenie sobie z presją, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel)
 • Status urzędowego inspektora
APLIKUJ TERAZ