Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84681

Warunki pracy

-wysiłek fizyczny,


-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych,


-praca w terenie,


-zagrożenie korupcją,


-krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


-praca z urządzeniami elektrycznymi,


-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, -warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • wzorcuje przyrządy pomiarowe z zakresu pomiarów wielkości elektrycznych (przekładniki prądowe i napięciowe, amperomierze, wolromierze, multimetry cyfrowe, kalbratory, rezystory, mostki do pomiaru rezystancji, stanowiska do sprawdzania liczników energii elektrycznej),
 • wzorcuje przyrządy pomiarowe z zakresu pomiarów czasu i częstotliwości (stopery mechaniczne, elektroniczne, sterowane elektrycznie, testerytaksometrów, chronokomparatory cyfrowe, czętościomierze),
 • legalizuje przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego (mierniki laserowe i radarowe, prędkościomierze kontrolne),
 • prowadzi i rozlicza sprawy związane z czynnościami technicznymi i dokumentowaniem ich,
 • sporządza dokumentację z przeprowadzonych badań,
 • obsługuje klienta.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne, informatyczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o słuzbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługim komputera - WORD, EXCELL
 • znajomość normy PN-EN17025
 • znajomość KPA
 • doświadczenie w pracy w administracjii publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów-szkolenia metrologiczne
 • uprawnienia do pracy na wysokościach
APLIKUJ TERAZ