Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78432

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Przyjmuje i ewidencjonuje korespondencję wpływają do Biura za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz przekazywanej osobiście
 • Wstępnie ocenia i klasyfikuje zaewidencjonowaną korespondencję
 • Przyjmuje z komórek organizacyjnych korespondencję wychodzącą i prowadzi zestawienia tej korespondencji
 • Obsługuje składy chronologiczne oraz zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie
 • Zapewnia obsługę kancelaryjną Departamentu
 • Dystrybuuje zaewidencjonowaną korespondencję oraz inne dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych
 • Przygotowuje materiały, informację i analizy na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Otwarty stosunek do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD)
APLIKUJ TERAZ