Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76043

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na piątym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu
realizacji zadań.
praca biurowa,
wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Przygotowywuje nieskomplikowane pisma procesowe;
 • Kompletuje dokumenty oraz akta procesowe w celu zapewnienia należytego ich prowadzenia oraz skanuje dokumenty z akt procesowych na potrzeby pracowników Wydziału Obsługi Prawnej oraz pracowników zespołów terenowych uczestniczących w rozprawach sądowych;
 • Zakłada akta procesowe, wyszukuje i dołącza do niej wpływającą korespondencję w celu prawidłowego prowadzenia spraw sądowych przez Wydział Obsługi Prawnej;
 • Przygotowuje korespondencję w celu terminowego przekazywania jej według ustalonych zasad do wysyłki przez Kancelarię Zakładu lub do wydziałów Zakładu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjną bądź świadczeniem
pomocy prawnej
 • Znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność szybkiego uczenia się;
 • Umiejętności redakcyjne;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.
APLIKUJ TERAZ