Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75617

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z bezpośrednią obsługa klienta, praca w wymuszonej pozycji ciała, budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych, brak windy osobowej, oświetlenie naturalne i sztuczne, pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych

Zakres zadań

 • sporządzanie projektów umów o pracę, aneksów i porozumień zmieniających warunki zatrudnienia
 • sporządzanie rozkazów personalnych i innych decyzji dotyczących przebiegu pracy i służby
 • wykonywanie czynności związanych z opracowaniem kadrowym kandydata i przyjęcie do pracy w jednostce
 • wykonywanie czynności związanych ze zwolnieniem pracownika/policjanta z pracy/ służby w Policji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadkach w których jest to konieczne przed wydaniem decyzji
 • opracowywanie analiz, sprawozdań oraz zestawień statystycznych
 • obsługa akt osobowych pracowników cywilnych i policjantów
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą kadrowo-szkoleniową policjantów i pracowników cywilnych
 • opiniowanie dokumentów kadrowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie na kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • umiejętność organizacji pracy
 • dyspozycyjność
 • systematyczność
 • znajomość obowiązujących przepisów
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" lub możliwość jego uzyskania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
APLIKUJ TERAZ