Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74365

Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa


-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


-wymuszona pozycja ciała


-naturalne i sztuczne oświetlenie


-budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • dokonywać będzie analizy potrzeb szkoleniowych jednostki z opracowaniem planu doskonalenia zawodowego
 • będzie miała nadzór nad realizacją szkoleń jednostki przy współpracy z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji
 • cotygodniowo sporządzać zestawienia zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i przekazuje do Komendy Stołecznej Policji
 • prowadzić bieżącą obsługę kadrową policjantów tj: wypis kadrowy na raportach, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, realizacja zgłoszeń do ZUS
 • sporządzać postępowania administracyjne oraz postępowania wyjaśniające w zakresie spraw osobowych
 • archiwizować dokumenty związane z prowadzonymi sprawami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowym
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy
 • znajomość Ustawy o Policji
 • organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ