Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Pruszków
Ogłoszenie o naborze Nr 74028

Warunki pracy

Praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze, oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Budynek KPP w Pruszkowie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - brak wind, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • obsługa kadrowa osób zatrudnionych na stanowiskach cywilnych, sporządzanie umów, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników Komendy,
 • sporządzanie rozkazów organizacyjnych jednostki,
 • monitorowanie pod względem terminowości i poprawności merytorycznej sporządzania ocen okresowych,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z obsługą kadrową funkcjonariuszy i pracowników Komendy,
 • prowadzenie procesu rekrutacji pracowników cywilnych,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i urlopów pracowników Komendy,
 • sporządzanie dokumentacji emerytalnej funkcjonariuszy i pracowników Komendy,
 • sporządzanie comiesięcznych statystyk,
 • współpraca z medycyną pracy KSP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących postępowań administracyjnych
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność interpretowania przepisów i analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ