Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73200

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, praca  przy monitorze ekranowym  poniżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu mieszanym


Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Bak windy

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności związane z obsługą sekretariatu Wydziału Prewencji
 • Zapewnia prawidłowy obieg dokumentów w Wydziale Prewencji
 • Przygotowuje korespondencję i dokumentację przeznaczoną do wysłania i rozdziela dokumentację wpływającą
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje korespondęcję oraz przesyłki,
 • Prowadzi rejestr, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Przyjmuje akta spraw ostatecznie załatwionych w celu ich przekazania do składnicy akt,
 • Sporządza inwentaryzację roczną spraw i dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ